Pinoy Pa Rin Ako

Kahit na ano man ang sabihin ng ibang lahi,
Kahit na ano pa man ang mangyari,
Ipagmamalaki ko pa rin na isa akong Pinoy.

Hindi ko kailan man tatalikuran ang aking lahi,
Hindi ko kailan man kakalimutan kung saan ako nagmula,
Hindi ko kailan man mamaliitin ang aking sarili na ako ay isang Pilipino.

Pilipino ako, at ipinagmamalaki ko yun.
Pilipino ako, at hindi ko ipagkakaila yun.
Pilipino ako, at yan ang mga salitang isisigaw ko sa buong mundo.

Alam ko na Pinoy ka din dahil naintindihan mo ito, sana huwag kang mawalan ng pag-asa,
pagtulungan nating itayo ang ating bandila.

One thought on “Pinoy Pa Rin Ako

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *